درباره ما

مشاوران پارس چه کارهایی انجام می دهند

1-برنامه ریزی تحصیلی به سبک پارس
هرکدام از شما تا الان چند بار برای خود برنامه ریزی کرده اید اما اجرا نکرده اید؟
آیا میدانید جرا؟ چون تا الان به سبک پارس برنامه ریزی نداشته اید!
مشاوران پارس ،ابتدا وضعیت کامل شما را اسکن کرده و با توجه به وضعیت شما با کمک 8 ابزار برنامه ریزی ، برنامه اختصاصی و شخصی شما را ثبت و روش اجرای آن را به شما آموزش می دهند
2-مشاوره آموزشی، انگیزشی به سبک پارس
مشاوران دربخش آموزشی، بیش از 30 آیتم و تکنیک تست زنی، روشهای مطالعه،شناسایی انواع تست، انواع خلاصه نویسی، تقویت حافظه و تمرکز را به شما آموزش می دهند ودر بخش انگیزشی مشاوران روانشناس ما در زمینه کنترل استرس ، ایجادانگیزه و کنترل مسائل روحی به یاری شما خواهند آمد.
3-آزمون های شخصی سازی شده
شما به یک نظارت حرفه ای و تخصصی نیاز دارید. مشاوران ما با گرفتن آزمونک های شخصی سازی شده مناسب با وضعیت تحصیلی شما، ارزیابی تان کرده وبا بررسی نقاط قوت و ضعفتان شما را دراجرای برنامه تان تا رسیدن به هدف و موفقیت یاری می کنند.
4-دفتر برنامه ریزی
مشاوران پارس، باروشهای خاص روانشناسی و کارشناسی شده به شما کمک خواهند کرد که دفتر برنامه ریزی خود را منظم تر و اصولی تر نوشته و سپس مشاور با چک کردن آن اطلاعات زیادی را درمورد نحوه مطالعه شما متوجه شده و راهکارهایی را متناسب با آن ارائه خواهند داد که باعث افزایش سرعت مطالعاتی و افزایش تمرکز و ودر نتیجه رشد تراز شما در کنکور خواهد شد.