مشاوره پایان نامه

یکی از دغدغه های دانشجویان ارشد و دکتری انتخاب موضوع پایان نامه و کلا انجام مراحل پایان نامه است که مشاوران پارس کلیه گرایش های رشته مورد نظر را موشکافانه توضیح داده و با توجه به علاقه مندی دانشجو، موضوعی که قابلیت استخراج مقاله داشته باشد را پیشنهاد داده و تا پایان ارائه پایان نامه و دفاع، کلیه سوالات وی را پاسخگو خواهند بود.
✔️ دکتری الکترونیک (اپتیک وپلاسمونیک) از دانشگاه صنعتی شیراز
✔️ مشاوره تحصیلی در مقاطع کنکور-ارشد و دکتری
✔️ مدرس ریاضی و فیزیک مقاطع دبیرستان و کنکور
✔️ مدرس کلیه دروس تخصصی رشته های برق و مکانیک در مقاطع ارشد و دکتری
✔️ مشاوره پایان نامه و پروپزال نویسی و مقاله نویسی