مشاوره تخصصی دندانپزشکی

دکتر فرزانه آقاخانی

✏️ دکتر فرزانه آقاخانی

✔️ دانش آموخته راهنمایی و دبیرستان استعدادهای درخشان (تیزهوشان اصفهان)
✔️ فارغ التحصیل از دانشگاه خوراسگان اصفهان